Likvidácia azbestu

Naša firma ponúka nielen výmenu stúpačkových rozvodov z azbestu, ale taktiež likvidáciu azbestových striech (eternitových), či opláštení budov z azbestových materiálov, jednoducho azbestu v akejkoľvek podobe.

Sanácia a likvidácia azbestu

Ponúkame komplexné odborné služby týkajúce sa demontáže a likvidácie azbestu- obhliadka stavu, odborná demontáž zaškolenými pracovníkmi, vypracovanie dokumentácie, komunikácia s príslušnými orgánmi o likvidácii, a tiež vývoz do zberného centra v špeciálnych vreciach a s označením nebezpečný odpad. To všetko, samozrejme, v zmysle platných predpisov.

Ako azbest vplýva na Vaše zdravie?

Azbest je zaradený podľa WHO – IARC stupňom č. 1 – preukázateľný karcinogén pre človeka. Latentná doba medzi začiatkom expozície azbestu a vznikom ochorení je 20 až 40 rokov! Je dokázané, že azbest svojimi voľne poletujúcimi respirabilnými vláknami mikroskopických rozmerov môže pri vdychovaní spôsobiť pľúcnu fibrózu – azbestózu, rakovinu pľúc, mezoteliómy pohrudnice a pobrušnice a zmeny pohrudnice. Azbest je tiež schopný značne zosilniť účinok iných faktorov podporujúcich vznik nádorov. Tiež je preukázané spolupôsobenie azbestu s cigaretovým dymom.

Čo je to azbest?

Azbest – „zázračný nerast“ sa v minulosti používal ako ohňu vzdorný izolačný materiál. Vláknitý silikátový prírodný materiál vďaka svojim mimoriadnym vlastnostiam (odolnosť vyNesokým teplotám, oderu, oxidácii, sily v ťahu, ohybnosti) bol desaťročia používaný v mnohých priemyselných odvetviach najmä v stavebníctve. Najčastejšie používaný azbest je chryzotil, ktorého sa u nás od roku 1870 do roku 1992 vyťažilo 150 miliónov ton. Medzi najznámejšie výrobky patria brzdové doštičky, akumulačné kachle, šnúry, izolačné dosky a pod. Avšak najviac azbestu sa spotrebovalo v stavebníctve na výrobu stavebných materiálov. Vo vnútorných priestoroch sa azbest s obľubou používal ako predchodca sadrokartónu na rôzne obklady, priečky, podhľady, vnútorné alebo vonkajšie obklady montovaných stavieb (napr. mäkké azbestovocementové dosky Dupronit, Ezalit), ďalej ako protipožiarny nástrek na železobetónové konštrukcie (napr. Porfix, Limpet), a tiež vo veľkom ako strešná krytina (Eternit).

Nechajte to na profesionálov